Euro Sushi
Tomorrow
9AM - 9PM
Friday
9AM - 5.30PM
Saturday
9AM - 5.30PM
Sunday
10AM - 4PM
Monday
10AM - 4PM
Tuesday
9AM - 5.30PM
Level Lower Ground 1, Shop K2-7
sushi_dc1df367_7371_4be9_84b1_e40f89509d9d.png

Euro Sushi

Euro Sushi